Garanti - Returer och Force majeure

Användning
Samtliga Cardsplitter® produkter får endast användas för PRIVAT bruk i hemmet.
Vi som säljare friskriver oss helt från ansvar för att slutanvändaren bryter mot sitt operatörs avtal.

Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års produkt garanti. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. I vissa fall skall garantianspråk hemställas tillverkaren redan under år ett. Cardsplitter® lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Support

För teknisk support/användarstöd på våra Cardsplitters® kan du använda dig av guiderna och hjälpmedlen som tillhandahålls på vår Supportavdelning eller kontakta vår support på sätten som anges på supportavdelningen.

Returer

Returer endast på EJ FUNGERANDE produkter alltså ENDAST vid FABRIKATIONS FE
Gäller INTE vid yttre påverkan eller åsknedslag
Detta på grund av att varorna skickas direkt från lager i Tyskland och inte av säljaren i Sverige.