Garanti - Returer och Force majeure

Användning
Samtliga Cardsplitter® produkter får endast användas för PRIVAT bruk i hemmet.
Vi som säljare friskriver oss helt från ansvar för att slutanvändaren bryter mot sitt operatörs avtal.


Garanti
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års produkt garanti. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. I vissa fall skall garantianspråk hemställas tillverkaren redan under år ett. Cardsplitter® lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.


Force majeure
Cardsplitter frånsäger sig helt ansvaret från tekniskt funktions GARANTI gällande operatörernas framtida ECM eller byten av krypterings algoritmer och annan yttre påverkan som kan störa ut eller helt blockera produkternas huvudfunktioner. 


Support
För teknisk support/användarstöd på våra Cardsplitters® kan du använda dig av guiderna och hjälpmedlen som tillhandahålls på vår Supportavdelning eller kontakta vår support på sätten som anges på supportavdelningen.


Ångerrätt
Privatkonsument har i vissa fall rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen vi ger 30 dagar. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna först kontakta kontakta Cardsplitter.se. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid retur erhålles pengar för varan/varorna men kostnad för postförskott, bankkortsavgift och/eller Cardsplitters kostnader för frakt kan ej krävas tillbaka.


Returer
På Cardsplitte®r månar vi om våra kunder och därför har vi 30 dagars köp på alla våra produkter. Men för att detta ska fungera krävs att vi för en fungerande dialog med kunderna.
Vill du göra en retur, skicka alltid produkterna med rekommenderat brev - vi tar inte emot några returer utan reknummer. Maila till retur@cardsplitter.se där du beskriver varför du vill returnera produkten och bifogar order ID och REKNUMMER och vilken produkt du returnerar.