ERROR MINNET FULLT på Marksänd TV

Anledningen till MEMORY FULL eller liknade FEL meddelande på MARKSÄND TV.

Enstaka användare av Smartwi har upplevt detta problem och jag ska här tala om VARFÖR detta händer och hur du enkelt ÅTGÄRDAR problemet.

Problemet har flera samverkande ORSAKER det första är att vissa uppdaterings celler i nätet ibland skickar ut en MYCKET SVAG OCH KORT UPPDATERINGS DATA FLÖDE I SLUTET AV MÅNADEN en så kallad ECM för att uppdatera användarens månads nyckel.

Detta tillsammans med en DÅLIGT INSTÄLLD ANTENN oftast utan extern antennförstärkare vilket nästan behövs i ALLA SAMMANHANG då den DIGITALA SIGNALEN är mycket störningskänslig mot dåligt väder och även andra yttre störningar som bakgrundsstrålning från t.ex. Kraftledningar och även från vissa geologiska förhållanden som ofta påverkar signalens stabilitet (SIGNAL KVALITE).

FELKODEN uppträder när minneskretsen i klientkortet fått för MÅNGA OFULLSTÄNDIGA ECM och minnet INTE HAR FLATS FÖR FLERA och när tiden för den NYA ECM börjat att gälla så försvinner bilden helt.

Lösningen på PROBLEMET.

Man MÅSTE ringa kundtjänsten och meddela att man INTE HAR BILD för att få en EGEN SEPARAT UPPDATERING SKICKAT TILL JUST DET KORTNUMMER MAN HAR och under 1 dygn låta originalkortet sitta i en av dina mottagare där du har BÄST SIGNAL FÖRHÅLLANDE.
När detta är gjort MÅSTE man PARA ALLA klientkorten för att TÖMMA MINNET.

Det är också rekommenderat att se över sin antenns inställning för att slippa fler problem i framtiden.
En extern atennförstärkare löser till 99% problemet och värdena på samtliga påslagna mottagare skal vara så nära 100 % i både antennsignals styrka och antenn signals kvalité. Kvalitén på signalen innebär att den ska vara så stabil som möjligt och inte röra sig upp och ner (FLEXA)